Kreditrating


Danbolack har högsta kreditrating hos Soliditet.

Detta innebär att vi uppfyller alla kriterier, bl a krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

 

 

  

UC sigill

Klicka på loggan här ovanför för att se aktuell status hos UC.

Några axplock ur produktionen

Oavsett material eller utformning så har vi det rätta färgprogrammet som uppfyller era krav och önskemål.

© 2010-2020