Välkommen till Danbolack AB!Danbolack har alltsedan starten 1973 varit inriktade på att lösa industriella lackeringsuppdrag.

Ursprungligen var vi inriktade på tyngre konstruktioner men har på senare år utvecklats mot högt specialiserade uppdrag åt högteknologiska företag.

Vi arbetar med produkter som finns i utsatta och krävande miljöer där kvaliteten på vår lackering är avgörande för produktens fortlevnad.

Vi möter våra kunders behov i såväl korta som långa serier utifrån uppsatta kvalitetsmål, kostnader och leveranstider.

Några axplock ur produktionen

Oavsett material eller utformning så har vi det rätta färgprogrammet som uppfyller era krav och önskemål.

© 2010-2021